Agenda Zaawansowanego Kursu Androida - 3 dni

Dzień 1

 1. Fragmenty
 • zastosowania i wady fragmentów
 • biblioteka zgodności - dostęp do fragmentów poniżej API 11
 • korzystanie z fragmentów do tworzenia UI dla smartfonów i tabletów
 • cykl życia fragmentów
 • użycie fragmentów
 • FunWithFragments - możliwości fragmentów i sposób użycia
 1. TumblrViewer - przeglądarka blogów z UI dedykowanym dla tabletów
 • NawigationDrawer - menu boczne do przełączania pomiędzy blogami
 • łatwe pobieranie danych z API Tumblr - biblioteki AQuery (proste zapytania HTTP) i Gson (mapowanie JSON<->POJO)
 • implementacja własnych adapterów - korzystanie z ViewHolder i ConvertView w celu przyśpieszenia wyświetlania widoków na liście
 • implementacja nawigacji Master-Detail z wykorzystaniem fragmentów na smartfonie i tablecie
 • rozpoznawanie typu urządzenia z wykorzystaniem zasobów
 • komunikacja Fragment->Activity i Fragment->Fragment
 • DialogFragment - zalecany sposób wyświetlania dialogów

Dzień 2

 1. ATMLocator - korzystanie z Google Maps i ORM
 • konfiguracja API Google Maps w projekcie
 • pobieranie lokalizacji użytkownika z GPS oraz na podstawie adresu
 • ORMLite - mapowanie obiektowo-relacyjne w Androidzie
 • wybieranie jednej z dostępnych opcji - komponent Spinner
 • pole tekstowe wpisywania adresu z podpowiedziami
 • zapisywanie danych bankomatu w bazie danych i wyświetlanie ich na mapie
 1. Testowanie aplikacji na Android
 • testy jednostkowe z użyciem Robolectric - zalety, wady i problemy
 • testy instrumentacyjne z użyciem Robotium - automatyzacja testów manualnych
 • Calabash - alternatywne narzędzie do tworzenia i uruchamiania scenariuszy testów
 • przykład Continous Integration z użyciem Jenkins CI

Dzień 3

 1. Architektura aplikacji i przydatne biblioteki od Square
 • ButterKnife
 • Dagger
 • Otto
 • Picasso
 • Retrofit
 • architektura aplikacji w oparciu o powyższe biblioteki
 1. Material Design - dostosowywanie aplikacji
 • co wyróżnia Material Design
 • korzystanie z biblioteki AppCompat i Design Support
 • przejście z ActionBar na Toolbar
 • kolorowe akcenty i nowe style
 • NawigationView
 • CardView ­ organizacja widoków w karty
 • RecyclerView ­ nowa sposób wyświetlania kolekcji widoków
 • SwipeRefreshLayout
 • Pallete ­ dynamiczne dobieranie koloru do zawartości obrazów
 • efekty: paralaksa i Ripple